Εγγύηση

Το ηλεκτρονικό κατάστημα vera-italy.gr παρέχει στους πελάτες του εμπορική εγγύηση, η οποία ισχύει για 2 έτη από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος. Τα μεταφορικά έξοδα επισκευής των προϊοντον επιβαρύνουν την εταιρία μας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να υποβάλετε την απαίτηση σας.

Η εγγύηση των προϊόντων που αγοράσατε θα τηρηθεί μόνο υπό τους ακόλουθους όρους:

Ως έγγραφο εγγύησης θεωρείται κάθε έγγραφο που λαμβάνεται μετά την πληρωμή των αγορασθέντων προϊόντων. Διατηρήστε αυτό το έγγραφο σε περίπτωση που θέλετε να επωφεληθείτε την εγγύηση των προϊόντων που έχετε αγοράσει.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά και δομικά ελαττώματα, όπως και εσφαλμένη συναρμολόγηση.

Δεν θεωρούνται κατασκευαστικά ελαττώματα τα ακόλουθα:

  • σπασμένα, γρατσουνισμένα, αποσυναρμολογημένα ή ελλείπουν μέρη του προϊόντος ως αποτέλεσμα εξωτερικών επιπτώσεων (από υπερφόρτωση, πέσιμο, τρίψιμο, σχίσιμο)
  • ελαττώματα στην ενότητα του προϊόντος
  • παρουσία και ίχνη της προσπάθειας του πελάτη για διόρθωση των ελαττωμάτων
  • σοβαρή φθορά του προϊόντος, κατάχρηση και μη σωστή συντήρηση
  • η εγγύηση δεν καλύπτει ελλείποντα μέρη

Σε περίπτωση κατασκευαστικών ελαττωμάτων, το προϊόν υπόκειται σε επισκευή ή αντικατάσταση εντός 30 ημερών, σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία. Όλα τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τη VERA ITALIANA LTD.

Ανεξάρτητα από την εμπορική εγγύηση, ο πωλητής είναι υπεύθυνος για την μη ταύτιση του προϊόντος εντός 2 ετών σύμφωνα με το άρθρο. 112-115 του ΝΠΚ. Η μη ταύτιση του προϊόντος σημαίνει ότι το προϊόν που παραγγέλθηκε και αυτό που παραλήφθηκε δεν ταυτίζονται! Η μη ταύτιση δεν αφορά ελαττώματα που προκύπτουν από φθορά, κακή χρήση, κακή συντήρηση ή άλλα. Παραδείγματα μη ταύτισης: Παραγγείλατε τσάντα σε κίτρινο χρώμα, αλλά σας στείλαμε την ίδια τσάντα σε ροζ χρώμα. Μπορείτε να υποβάλετε αξίωση μη ταύτισης εντός 2 ετών και εάν το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί εντός αυτών των 2 ετών, είμαστε υποχρεωμένοι να το ανταλλάξουμε με το αντίστοιχο σωστό της παραγγελίας σας ή να σας επιστρέψουμε το κόστος. Ένα άλλο παράδειγμα: Παραγγείλατε μια τσάντα μεγέθους περίπου 35 επί 35 επί 12 εκ., αλλά λάβατε τσάντα μεγέθους 25 επί 25 επί 10 εκ. Σε αυτήν την περίπτωση, και πάλι εντός 2 ετών, εάν η τσάντα δεν έχει χρησιμοποιηθεί, μπορείτε να ζητήσετε αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη ότι όλα τα προϊόντα αποστέλλονται με δυνατότητα ελέγχου και είναι δυνατή μικρή διαφορά στων αποχρώσεων, καθώς και μικρές διακυμάνσεις στο μέγεθος λόγω του υλικού τους, που δεν αποτελούν προυποθέσεις αξίωσης λόγο μη ταύτισης. Η αναφορά στο δικαίωμα αποζημίωσης λόγο μη ταύτισης (αλλαγή του προϊόντος ή επιστροφή χρημάτων) γίνεται στα καθορισμένα τηλέφωνα επαφής, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και σε όλα τα εμπορικά μας καταστήματα. Εάν υπάρχει μη ταύτιση του προϊόντος εντός 1 μήνα από την παραλαβή του, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να προσφέρουμε συμβιβαστική λύση, αποζημίωση ή άλλη λύση σύμφωνα με τα συμφέροντα και των δύο μερών.