Εγγραφή στις ειδοποιήσεις

Εγγραφή στις ειδοποιήσεις

Με την αποστολή του email σας συμφωνείτε να λαμβάνετε μηνύματα από το ηλεκτρονικό κατάστημα vera-italy.gr σε σχέση με νέα προϊόντα / ομάδες προϊόντων, εκπτώσεις ή προσωπικές προσφορές. Κάθε email που λαμβάνετε περιέχει πληροφορίες για το γιατί το λαμβάνετε, καθώς και εύκολη μέθοδος κατάργησης της εγγραφής κάνοντας κλικ σε συγκεκριμένο σύνδεσμο. Εάν δυσκολεύεστε να διαγραφείτε ή θέλετε να διαγραφείτε πριν λάβετε e-mail από εμάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με οποιονδήποτε βολικό τρόπο (shop@vera-italy.gr, τηλέφωνο 21 1234 1110, ή επί τόπου στο κατάστημα μας στη Βάρνα) για να γίνει αφαίρεση των στοιχείων σας. Τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους ή δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που δηλώνεται.

Όσον αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, σας ενημερώνουμε ότι, πριν και μετά την έναρξη ισχύος του, δεν υπάρχει διαφορά στις συναφθείσες συμβάσεις μεταξύ μας, στους γενικούς όρους μας (εκτός από το μέρος που αφορά τον ίδιο τον Κανονισμό) και τα δικαιώματά σας παραμένουν πραγματικά αμετάβλητα - έχετε τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων σας. Δεν συλλέγουμε διαφορετικές πληροφορίες και δεν παρέχουμε διαφορετικές μεθόδους ελέγχου των δεδομένων σας που διατηρούμε - μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας (ακυρώνοντας τη συνδρομή ή ενημερώνοντας μας με τους καθορισμένους τρόπους) ή την επεξεργασία τους.

Δήλωση συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Σας παρέχουμε φόρμα συναίνεσης για την επεξεργασία ή την παράδοση παραγγελίας ή την εγγραφή για ειδοποιήσεις μέσω e-mail. Δυστυχώς, εάν δε συμφωνείτε μ’ αυτή, δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία ή τη συνδρομή σας. Σε αυτή την περίπτωση, μη χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο με κανένα τρόπο. "Συμφωνώ ρητά ότι τα προσωπικά μου δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη VERA ITALIANA Ltd. σε σχέση με την επεξεργασία και την εκτέλεση παραγγελίας ή συνδρομής θα είναι διαθέσιμα στις συνεργαζόμενες εταιρίες courier που επέλεξα ο/η ίδιος/ ίδια - Speedy ΑΕ ή Econt Express ΕΠΕ. Γνωρίζω τη φύση των παρεχόμενων δεδομένων, καθώς και τις πλήρεις συνέπειες της παροχής τους, γνωρίζω τα δικαιώματά μου βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Παρέχω τα δεδομένα εθελοντικά. Συμφωνώ η εταιρία VERA ITALIA Ltd. να επεξεργαστεί και να εκπληρώσει την παραγγελία μου ή τη συνδρομή για ενημερώσεις σχετικά με e-mail, έχω πληροφορηθεί ότι έχω δυνατότητα ακύρωσης της συνδρομής αυτής ανά πάσα στιγμή, πατώντας διαγραφή."

Το ηλεκτρονικό κατάστημα vera-italy.gr συμμορφώνεται πλήρως προς τον ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΝΠΚ)

Όταν κάνετε εγγραφή στις ειδοποιήσεις με e-mail, έχετε την δυνατότητα να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή, αφού με κάθε μήνυμα λαμβάνετε οδηγίες για τον τρόπο διαγραφής. Μετά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, μπορεί να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS από εμάς. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο shop@vera-italy.gr με τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η εταιρία Vera Italiana Ltd δεν πωλεί ούτε παρέχει προσωπικά στοιχεία σε τρίτους. Η εταιρία Vera Italiana Ltd είναι εγγεγραμμένος διαχειριστής προσωπικών δεδομένων στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Γενικός κανονισμός περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Όσον αφορά τον "Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων / ΓΚΠΠΔ /" (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τις 27 Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων) έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας που αποθηκεύονται από εμάς, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας και οποιωνδήποτε άλλων για των οποίων μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων. Υποβάλλοντας πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία παραγγελιών ή την εγγραφή στις ειδοποιήσεις, συναινείτε στην αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς σε σχέση με την εκπλήρωση της παραγγελίας ή την ενημέρωση με ειδοποιήσεις.