Δήλωση απορρήτου και Εμπιστευτικότητας

Όσον αφορά τον "Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων / ΓΚΠΠΔ /" (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τις 27 Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων) έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας που αποθηκεύονται από εμάς, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους , το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας και οποιωνδήποτε άλλων για των οποίων μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων. Χρησιμοποιώντας το σαϊτ σε οποιαδήποτε μορφή, συμφωνείτε ρητά ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλατε θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς σε σχέση με την εκπλήρωση της παραγγελίας ή τους σκοπούς μάρκετινγκ, καθώς και από τις εταιρείες courier σε σχέση με την παράδοση και την πληρωμή των παραγγελθέντων προϊόντων. Η VERA ITALIANA LTD συλλέγει μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία παραγγελιών ή τη συνδρομή σας – αυτές φυσικά είναι το ονοματεπώνυμο σας, το τηλέφωνο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας (εάν θελήσετε να το παράσχετε με σκοπό τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ) καθώς και επιθυμητή από εσάς διεύθυνση καταστήματος εταιρίας courier ή διεύθυνση αποστολής. Αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα μόνο για τον σκοπό της επεξεργασίας και της εκτέλεσης της παραγγελίας σας. Δεν παρέχουμε με κανέναν τρόπο αυτές τις πληροφορίες σε κανέναν άλλον εκτός από τις συνεργαζόμενες εταιρείες courier (www.speedy.bg και www.econt.com) με μοναδικό σκοπό την παράδοση της παραγγελίας. Παρέχουμε δυνατότητα συνδρομής μέσω e-mail (προαιρετικά) για πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα, εκπτώσεις και μεμονωμένες προσφορές και μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη τους ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας ή πατώντας εφάπαξ το διαθέσιμο κουμπί διαγραφής το οποίο είναι διαθέσιμο σε κάθε e-mail που λαμβάνετε από εμάς (εκτός από τα μηνύματα που σχετίζονται με αποδεκτή παραγγελία, τα λεγόμενα e-mail συναλλαγής). Τα δεδομένα αποθηκεύονται για περίοδο 5 ετών σε περίπτωση ολοκληρωμένης παραγγελίας και σε περίπτωση μη ολοκληρωμένης παραγγελίας διαγράφονται το συντομότερο δυνατό. Όταν κάνετε εγγραφή για ειδοποιήσεις από εμάς, η διεύθυνση e-mail σας αποθηκεύεται για μια περίοδο της επιλογής σας - μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή με αυτόματη κατάργηση εγγραφής πατώντας μία φορά το κουμπί κατάργησης εγγραφής. Το vera-italy.gr χρησιμοποιεί το Google Analytics και το Facebook Pixel, υπηρεσίες ανάλυσης ιστού που παρέχονται από την Google Inc. και Facebook Inc. για να βοηθήσουν στην ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου. Για το σκοπό αυτό, το Google Analytics και το Facebook χρησιμοποιούν cookies - αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε την κατάργηση όλων των δεδομένων σας που διατηρούμε, με εξαίρεση τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές (5 έτη σύμφωνα με το διάταγμα αριθ. Ν-18 από 13 Δεκεμβρίου 2006), δεδομένα παράδοσης, εγγύηση ή άλλους όρους των οποίων απαιτείται η αποθήκευση σύμφωνα με διάφορους νόμους για διαφορετικές περιόδους.

Όσον αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, σας ενημερώνουμε ότι, πριν και μετά την έναρξη ισχύος του, δεν υπάρχει διαφορά στις συναφθείσες συμβάσεις μεταξύ μας, στους γενικούς όρους μας (εκτός από το μέρος που αφορά τον ίδιο τον Κανονισμό) και τα δικαιώματά σας παραμένουν πραγματικά αμετάβλητα - έχετε τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων σας. Δεν συλλέγουμε διαφορετικές πληροφορίες και δεν παρέχουμε διαφορετικές μεθόδους ελέγχου των δεδομένων σας που διατηρούμε - μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας (ακυρώνοντας τη συνδρομή ή ενημερώνοντας μας με τους καθορισμένους τρόπους) ή την επεξεργασία τους.

Προστασία, επεξεργασία, διόρθωση και διαγραφή δεδομένων

Τα δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο , τηλέφωνο, e-mail) προστατεύονται από τον αλγόριθμο AES-256 και χρησιμοποιεί τη διατήρηση της μορφής (FPE - Format-Preserving Encryption, NIST SP 800-38G standard). Επεξεργάζονται μόνο από συγκεκριμένους υπαλλήλους με δικαιώματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, χρησιμοποιώντας ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Μετά την παραλαβή αίτησης επεξεργασίας δεδομένων, οι αλλαγές πραγματοποιούνται το συντομότερο δυνατό. Όταν ζητηθεί διαγραφή δεδομένων, τα ίδια καταστρέφονται εντός 20 λεπτών κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας, με άμεση διαγραφή στη βάση δεδομένων και δεν αποθηκεύονται σε αντίγραφα αρχείων ή σε άλλα μέρη. Στην περίπτωση χρηματοοικονομικών συναλλαγών, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα έγγραφα για περίοδο που καθορίζεται από τον Εμπορικό Κώδικα. Διατηρούμε τα δεδομένα για περίοδο 5 ετών σχετικά με μέλλουσα εκπλήρωση εγγύησης, μια αξίωση για αποζημίωση ή άλλες περιπτώσεις στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σας παρέχουμε φόρμα συναίνεσης για την επεξεργασία ή την παράδοση παραγγελίας ή την εγγραφή για ειδοποιήσεις μέσω email. Δυστυχώς, εάν δε συμφωνείτε μ’ αυτή, δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία ή τη συνδρομή σας. Σε αυτή την περίπτωση, μη χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο με κανένα τρόπο. "Συμφωνώ ρητά ότι τα προσωπικά μου δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη VERA ITALIANA Ltd. σε σχέση με την επεξεργασία και την εκτέλεση παραγγελίας ή συνδρομής θα είναι διαθέσιμα στις συνεργαζόμενες εταιρίες courier που επέλεξα ο/η ίδιος/ ίδια - Speedy ΑΕ ή Econt Express ΕΠΕ. Γνωρίζω τη φύση των παρεχόμενων δεδομένων, καθώς και τις πλήρεις συνέπειες της παροχής τους, γνωρίζω τα δικαιώματά μου βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Παρέχω τα δεδομένα εθελοντικά. Συμφωνώ η εταιρία VERA ITALIA Ltd. να επεξεργαστεί και να εκπληρώσει την παραγγελία μου ή τη συνδρομή για ενημερώσεις σχετικά με e-mail, έχω πληροφορηθεί ότι έχω δυνατότητα ακύρωσης της συνδρομής αυτής ανά πάσα στιγμή, πατώντας διαγραφή. "